از کارشناسان ما مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده میلگرد ساده
برند تولید کننده
سایز محصول
میلگرد ساده کویر کاشان
میلگرد ساده تیکمه داش
ادامه لیست
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 50 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 50 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 45 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 45 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 38 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 38 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 32 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 32 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 26 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 26 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 25 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 25 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 23 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 23 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 22 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 22 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 40 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 40 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 36 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 36 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 34 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 34 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 30 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 30 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 28 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 28 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 20 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 20 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 18 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 18 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 16 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 16 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 14 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 14 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 12 کویر کاشان ساده شاخه 12 متری کارخانه 12 A1 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز سایز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
میلگرد 8 تیکمه داش ساده شاخه 12 متری کارخانه A1 8
تماس بگیرید
ثابت
میلگرد 10 تیکمه داش ساده شاخه 12 متری کارخانه A1 10
تماس بگیرید
ثابت
درباره ما کانال قیمت روز سبد خرید جستجو