جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق آجدار فاریک
محل بارگیری
سایز
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 120
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11478 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 4
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11473 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11471 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 8
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,294
11469 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 6
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,824
11466 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,672
ورق آجدار فاریک مشاهده بیشتر
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن