از کارشناسان ما مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده ورق سیاه
برند تولید کننده
سایز محصول
ورق st37 فولاد اصفهان
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
ورق فولاد مبارکه
ورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه فولاد درخشان
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه کاویان اهواز st52
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
ورق سیاه کاویان اهواز st37
ورق سیاه فابریک st52
ورق a283 اکسین
ادامه لیست
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول حالت ضخامت (mm) ابعاد محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 35 میلیمتر شیت 35 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 15 میلیمتر شیت 15 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 25 میلیمتر شیت 25 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st37 فولاد اصفهان صخامت 20 میلیمتر شیت 20 6*1 کارخانه فولاد اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول ضخامت (mm) حالت محل بارگیری ابعاد کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر 4.5 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت کارخانه 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر 4.5 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر 3 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر 12 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت کارخانه 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر 8 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر 6 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر 120 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر 4 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر 15 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر 12 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر 10 شیت بنگاه اصفهان 6*1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 120
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 4
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 4
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 3
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 8
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 6
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 120
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 4
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 3
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 3
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2.5 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 2.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر بنگاه اصفهان 1 2
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 2 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.25 2
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 15
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 12
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر بنگاه اصفهان 1.5 10
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری عرض (m) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا 8 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا 8 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا 6 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا 6 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا 120 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا 120 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا 4 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا 4 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا 3 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا 2.5 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا 2.5 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا 2 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا 15 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا 15 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فولاد سبا 15 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا 12 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا 12 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا 10 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا 10 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فولاد سبا 8 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فولاد سبا 6 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فولاد سبا 120 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فولاد سبا 4 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا 3 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فولاد سبا 3 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2.5 میلیمتر فولاد سبا 2.5 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا 2 انبار اصفهان 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر فولاد سبا 2 انبار اصفهان 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فولاد سبا 12 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فولاد سبا 10 انبار اصفهان 1.5
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول ضخامت (mm) محل بارگیری حالت ابعاد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق سیاه 8 گیلان 8 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 6 گیلان 6 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 5 گیلان 120 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 4 گیلان 4 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 4 گیلان 4 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 2 گیلان 2 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 12 گیلان 12 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 12 گیلان 12 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 10 گیلان 10 کارخانه رول 1.25
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 8 گیلان 8 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 6 گیلان 6 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 3 گیلان 3 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 2.5 گیلان 2.5 کارخانه رول 1
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه 10 گیلان 10 کارخانه رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
ورق سیاه ضخامت 80 درخشان کارخانه 80 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 70 درخشان کارخانه 70 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 60 درخشان کارخانه 60 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 50 درخشان کارخانه 50 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 45 درخشان کارخانه 45 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 40 درخشان کارخانه 40 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 35 درخشان کارخانه 35 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 30 درخشان کارخانه 30 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 25 درخشان کارخانه 25 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 20 درخشان کارخانه 20 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
ورق سیاه ضخامت 15 درخشان کارخانه 15 1.25 رول
تماس بگیرید
ثابت
درباره ما کانال قیمت روز سبد خرید جستجو