جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق ضد سایش
بارگیری
سایز
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11564 بنگاه تهران 8 2*6 شیت
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11562 بنگاه تهران 8 2*6 شیت
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11560 بنگاه تهران 60 2*6 شیت
۱۳:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11558 بنگاه تهران 60 2*6 شیت
۱۳:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11556 بنگاه تهران 60 به طول*2 شیت
۱۳:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11554 بنگاه تهران 55 به طول*2 شیت
۱۳:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11552 بنگاه تهران 50 2*6 شیت
۱۳:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11550 بنگاه تهران 50 به طول*2 شیت
۱۳:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11548 بنگاه تهران 45 2*6 شیت
۱۳:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11546 بنگاه تهران 45 2*6 شیت
۱۳:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق ضد سایش مشاهده بیشتر
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن