از کارشناسان ما مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده کلاف
برند تولید کننده
سایز محصول
کلاف ساده ابهر
کلاف ساده ذوب آهن
تیرآهن ذوب آهن اصفهان(خراب)
قیمت کلاف ساده بافق یزد
کلاف ساده فولاد نطنز
کلاف ساده کویر کاشان
قیمت کلاف ساده یزد احرامیان
کلاف آجدار کوثر اهواز
کلاف آجدار فولاد نطنز
کلاف آجدار کویر کاشان
قیمت کلاف آجدار یزد احرامیان
ادامه لیست
کلاف ساده ابهر
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز محل بارگیری آنالیز واحد کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 10 ابهر 10 کارخانه rst34 کیلوگرم کیان فولاد ابهر
۱۵:۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,945 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 8 ابهر 8 کارخانه rst34 کیلوگرم کیان فولاد ابهر
۱۱:۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,945 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 6.5 ابهر 6.5 کارخانه rst34 کیلوگرم کیان فولاد ابهر
۱۱:۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,945 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 6.5 ابهر 6.5 کارخانه 3sp کیلوگرم کیان فولاد ابهر
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 ابهر 6.5 کارخانه ساختمانی کیلوگرم کیان فولاد ابهر
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 5.5 ابهر 5.5 کارخانه rst34 کیلوگرم کیان فولاد ابهر
۱۱:۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,945 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 5.5 ابهر 5.5 کارخانه 3sp کیلوگرم کیان فولاد ابهر
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده ذوب آهن
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول سایز محل بارگیری آنالیز واحد کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 12 ذوب آهن 12 کارخانه 1008 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 10 ذوب آهن 10 کارخانه 1008 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 ذوب آهن 8 کارخانه 1008 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن 6.5 کارخانه 1008 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان
۱۲:۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,200 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن 5.5 کارخانه 1008 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان
۱۲:۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,200 تـــومـان
ثابت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان(خراب)
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع سایز محل بارگیری آنالیز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 12 ذوب آهن ساده 12 کارخانه 1008
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 10 ذوب آهن ساده 10 کارخانه 1008
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 ذوب آهن ساده 8 کارخانه 1008
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 ذوب آهن ساده 6.5 کارخانه 1008
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 5.5 ذوب آهن ساده 5.5 کارخانه 1008
تماس بگیرید
ثابت
قیمت کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع سایز محل بارگیری آنالیز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 10 بافق یزد ساده 10 کارخانه rst34
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 بافق یزد ساده 8 کارخانه 3sp
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 بافق یزد ساده 8 کارخانه 1006
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 بافق یزد ساده 8 کارخانه rst34
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 بافق یزد ساده 6.5 کارخانه rst34
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,310 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 6.5 بافق یزد ساده 6.5 کارخانه 3sp
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 بافق یزد ساده 6.5 کارخانه 1008
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,320 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 6.5 بافق یزد ساده 6.5 کارخانه 1006
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,405 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 5.5 بافق یزد ساده 5.5 کارخانه rst34
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,495 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 5.5 بافق یزد ساده 5.5 کارخانه 3sp
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 5.5 بافق یزد ساده 5.5 کارخانه 1008
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,310 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده 5.5 بافق یزد ساده 5.5 کارخانه 1006
۱۲:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
23,590 تـــومـان
ثابت
کلاف ساده فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع محل بارگیری آنالیز سایز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 6.5 نطنز ساده کارخانه 5sp 6.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 نطنز ساده کارخانه 3sp 6.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 نطنز ساده کارخانه 1008 6.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 نطنز ساده کارخانه 1006 6.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی
00. 00. 0000
عنوان محصول نوع محل بارگیری آنالیز سایز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت
کلاف ساده 16.5 کویر کاشان ساده کارخانه A1 16.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 14 کویر کاشان ساده کارخانه A1 14
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 13 کویر کاشان ساده کارخانه A1 13
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 12.5 کویر کاشان ساده کارخانه A1 12.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 12 کویر کاشان ساده کارخانه A1 12
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 11 کویر کاشان ساده کارخانه A1 11
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 10 کویر کاشان ساده کارخانه A1 10
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 9 کویر کاشان ساده کارخانه A1 9
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8.5 کویر کاشان ساده کارخانه A1 8.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 8 کویر کاشان ساده کارخانه A1 8
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 7 کویر کاشان ساده کارخانه A1 7
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6.5 کویر کاشان ساده کارخانه A1 6.5
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 6 کویر کاشان ساده کارخانه A1 6
تماس بگیرید
ثابت
کلاف ساده 5.5 کویر کاشان ساده کارخانه A1 5.5
تماس بگیرید
ثابت
درباره ما کانال قیمت روز سبد خرید جستجو