جستجو
بستن
در حال مشاهده 18
محل بارگیری
سایز
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10379 بنگاه تهران 18 200 18
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10234 کارخانه 14 123 18
۱۳:۱۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10230 کارخانه 14 130 18
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91.5 2,022
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10254 کارخانه 20 250 18
۱۳:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9996 کارخانه 20 18
۱۲:۰۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10220 کارخانه 22 300 18
۱۳:۰۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91.5 2,113
10217 کارخانه 20 257 18
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9939 کارخانه 20 240 18
۱۷:۲۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9907 کارخانه 20 275 18
۱۵:۳۱ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,081
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9961 انبار اصفهان 20 275 18
۱۰:۴۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 565,560
18 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن