جستجو
بستن
در حال مشاهده 24
بارگیری
سایز
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10251 کارخانه 18 24 200
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10286 انبار 18 24 190
۱۳:۴۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10284 کارخانه 18 24 190
۱۳:۴۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9992 کارخانه 18 24
۱۲:۰۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10209 کارخانه 16 24 297
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9936 کارخانه 18 24 190
۱۷:۲۱ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9904 کارخانه 18 24 225
۱۵:۳۰ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,120
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9958 انبار اصفهان 18 24 225
۱۰:۳۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,275,000
24 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن