جستجو
بستن
در حال مشاهده 27
بارگیری
سایز
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10371 بنگاه تهران 14 27 155
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 3,220,000
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10249 کارخانه 16 27 170
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10288 انبار 16 27 170
۱۳:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
10282 کارخانه 16 27 170
۱۳:۴۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
تیرآهن کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10265 کارخانه 18 27 215
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
27 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن