جستجو
بستن
در حال مشاهده 36
محل بارگیری
سایز
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10245 کارخانه 14 135 36
۱۳:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 2,089
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9986 کارخانه 14 36
۱۱:۵۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 2,180
تیرآهن کرمانشاه
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10186 کارخانه 16 170 36
۱۲:۴۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 344,250
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10207 کارخانه 14 135 36
۱۲:۵۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91.5 2,113
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9898 کارخانه 14 155 36
۱۵:۱۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,262
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9947 انبار اصفهان 14 155 36
۱۷:۴۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 346,770
36 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن