جستجو
بستن
در حال مشاهده به طول*2
بارگیری
سایز
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11556 بنگاه تهران 60 به طول*2 شیت
۱۳:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11554 بنگاه تهران 55 به طول*2 شیت
۱۳:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11550 بنگاه تهران 50 به طول*2 شیت
۱۳:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11544 بنگاه تهران 45 به طول*2 شیت
۱۳:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11540 بنگاه تهران 40 به طول*2 شیت
۱۳:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11532 بنگاه تهران 35 به طول*2 شیت
۱۳:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11528 بنگاه تهران 30 به طول*2 شیت
۱۳:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11520 بنگاه تهران 15 به طول*2 شیت
۱۳:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11500 بنگاه تهران 25 به طول*2 شیت
۱۳:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,000
11496 بنگاه تهران 20 به طول*2 شیت
۱۳:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,000
مشاهده بیشتر
به طول*2 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن