جستجو
بستن
در حال مشاهده طول*1.25
بارگیری
سایز
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11019 انبار تهران st37 30 طول*1.25 شیت
۱۱:۴۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,050
11011 انبار تهران st37 35 طول*1.25 شیت
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,050
11001 انبار تهران st37 40 طول*1.25 شیت
۱۱:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,050
10990 انبار اصفهان st37 35 طول*1.25 شیت
۱۱:۳۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,850
10987 انبار اصفهان st37 30 طول*1.25 شیت
۱۱:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,850
10976 انبار اصفهان st37 40 طول*1.25 شیت
۱۱:۲۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,850
10965 کارخانه اهواز st37 35 طول*1.25 شیت
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,350
10959 کارخانه اهواز st37 30 طول*1.25 شیت
۱۱:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,350
10955 کارخانه اهواز st37 40 طول*1.25 شیت
۱۱:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,350
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11183 کارخانه st52 80 طول*1.25 شیت
۱۳:۳۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11179 کارخانه st52 70 طول*1.25 شیت
۱۳:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11175 کارخانه st52 65 طول*1.25 شیت
۱۳:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11171 کارخانه st52 60 طول*1.25 شیت
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11169 کارخانه st52 55 طول*1.25 شیت
۱۳:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11161 کارخانه st52 50 طول*1.25 شیت
۱۳:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11157 کارخانه st52 40 طول*1.25 شیت
۱۳:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11143 کارخانه st52 30 طول*1.25 شیت
۱۲:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11137 کارخانه st52 120 طول*1.25 شیت
۱۲:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11132 کارخانه st52 100 طول*1.25 شیت
۱۲:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
طول*1.25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن