جستجو
بستن
در حال مشاهده طول*1.5
محل بارگیری
سایز
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11122 کارخانه طول*1.5 شیت 30 st52
۱۲:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11080 انبار اصفهان طول*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11074 انبار اصفهان طول*1.5 شیت 35 st37
۱۲:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11069 انبار اصفهان طول*1.5 شیت 40 st37
۱۲:۰۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11059 انبار تهران طول*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11048 انبار تهران طول*1.5 شیت 35 st37
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11046 انبار تهران طول*1.5 شیت 40 st37
۱۱:۵۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11033 کارخانه اهواز طول*1.5 شیت 35 st37
۱۱:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,385
11029 کارخانه اهواز طول*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,385
11021 کارخانه اهواز طول*1.5 شیت 40 st37
۱۱:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,385
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11189 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11187 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11185 طول*1.5 شیت 80
۱۳:۳۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11181 طول*1.5 شیت 70 st52
۱۳:۳۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11177 طول*1.5 شیت 65 st52
۱۳:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11173 طول*1.5 شیت 60 st52
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11167 طول*1.5 شیت 55 st52
۱۳:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11163 طول*1.5 شیت 50 st52
۱۳:۲۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11155 طول*1.5 شیت 40 st52
۱۳:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11149 طول*1.5 شیت 35 st52
۱۳:۱۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
طول*1.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن