جستجو
بستن
در حال مشاهده 1.25
بارگیری
سایز
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11264 بنگاه تهران 8 1.25 رول
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11259 کارخانه 8 1.25 رول
۱۳:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11256 بنگاه تهران 6 1.25 رول
۱۳:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11250 کارخانه 6 1.25 رول
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11244 بنگاه تهران 4 1.25 رول
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11242 کارخانه 4 1.25 رول
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11236 بنگاه تهران 2 1.25 رول
۱۳:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11230 کارخانه 12 1.25 رول
۱۳:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11222 کارخانه 10 1.25 رول
۱۳:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11220 بنگاه تهران 10 1.25 رول
۱۳:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
1.25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن