جستجو
بستن
در حال مشاهده 1.5*6
بارگیری
سایز
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11504 بنگاه تهران 25 1.5*6 شیت
۱۳:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,200
11494 بنگاه تهران 15 1.5*6 شیت
۱۳:۰۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,200
11490 بنگاه تهران 12 1.5*6 شیت
۱۳:۰۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,200
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 4 1.5*6 شیت
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11471 بنگاه اصفهان 8 1.5*6 شیت
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
11469 بنگاه اصفهان 6 1.5*6 شیت
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,800
11448 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11444 بنگاه اصفهان 4 1.5*6 شیت
۱۲:۴۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11438 بنگاه اصفهان 6 1.5*6 شیت
۱۲:۳۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,800
1.5*6 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن