جستجو
بستن
در حال مشاهده 2.50*1.25
محل بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11432 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11430 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۳۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11426 کارخانه 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11424 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۳۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11420 کارخانه 2.50*1.25 شیت 2
۱۲:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,159
11414 کارخانه 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11473 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11442 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۴۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
2.50*1.25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن