جستجو
بستن
در حال مشاهده 2*1
محل بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11434 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2.5
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11428 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11422 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11418 کارخانه 2*1 شیت 2
۱۲:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,159
11416 کارخانه 2*1 شیت 3
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,123
11411 کارخانه 2*1 شیت 2.5
۱۲:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11466 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,672
11463 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11436 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۳۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,200
2*1 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن