جستجو
بستن
در حال مشاهده 6*1.25
بارگیری
سایز
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11458 بنگاه تهران 4 6*1.25 شیت
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11286 کارخانه 30 6*1.25 شیت
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,000
11281 کارخانه 25 6*1.25 شیت
۱۴:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11276 کارخانه 20 6*1.25 شیت
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11269 کارخانه 15 6*1.25 شیت
۱۴:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11102 انبار تهران st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11100 انبار اصفهان st37 20 6*1.25 شیت
۱۲:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11098 کارخانه اهواز st37 20 6*1.25 شیت
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11096 انبار تهران st37 20 6*1.25 شیت
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11094 انبار اصفهان st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11090 کارخانه اهواز st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11016 انبار تهران st37 25 6*1.25 شیت
۱۱:۴۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,050
11014 انبار تهران st37 35 6*1.25 شیت
۱۱:۴۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,850
11009 انبار تهران st37 30 6*1.25 شیت
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,850
11004 انبار تهران st37 40 6*1.25 شیت
۱۱:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,850
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11153 کارخانه st52 40 6*1.25 شیت
۱۳:۱۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11147 کارخانه st52 35 6*1.25 شیت
۱۳:۰۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11120 کارخانه st52 30 6*1.25 شیت
۱۲:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,100
11114 کارخانه st52 20 6*1.25 شیت
۱۲:۳۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 30,100
ورق قطعات
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11202 کارخانه 25 6*1.25
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11200 کارخانه 20 6*1.25
۱۳:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11198 کارخانه 8 6*1.25
۱۳:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,100
11196 کارخانه 15 6*1.25
۱۳:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,400
11194 12 6*1.25
۱۳:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,400
11191 کارخانه 10 6*1.25
۱۳:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,400
6*1.25 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن