جستجو
بستن
در حال مشاهده 6*1.5
محل بارگیری
سایز
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11440 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۲:۳۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10732 کارخانه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10730 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10728 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۲:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10726 کارخانه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10724 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10722 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10720 کارخانه 6*1.5 شیت 120
۱۲:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10718 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4.5
۱۲:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10716 کارخانه 6*1.5 شیت 4
۱۲:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10714 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11284 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11279 کارخانه 6*1.5 شیت 25
۱۴:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,189
11273 کارخانه 6*1.5 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,147
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10778 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10776 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10774 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10772 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10770 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۳:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10768 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۳:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10766 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۳:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10764 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10762 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10760 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10758 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10756 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10754 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۳:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10752 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 15
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10750 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 12
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10748 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10746 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11088 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 25 st37
۱۲:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11084 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11082 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11078 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 35 st37
۱۲:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11072 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 40 st37
۱۲:۰۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11067 انبار تهران 6*1.5 شیت 25 st37
۱۲:۰۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11064 انبار تهران 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11062 انبار تهران 6*1.5 شیت 30 st37
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11055 انبار تهران 6*1.5 شیت 40 st37
۱۱:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
11052 انبار تهران 6*1.5 شیت 35 st37
۱۱:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11159 کارخانه 6*1.5 شیت 40 st52
۱۳:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11151 کارخانه 6*1.5 شیت 35 st52
۱۳:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11145 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۳:۰۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11141 کارخانه 6*1.5 شیت 25 st52
۱۲:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11139 کارخانه 6*1.5 شیت 20 st52
۱۲:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11118 کارخانه 6*1.5 شیت 1.25 st52
۱۲:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11116 کارخانه 6*1.5 شیت 20 st52
۱۲:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
6*1.5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن