جستجو
بستن
در حال مشاهده 6*2
بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10825 کارخانه اهواز 100 6*2 شیت
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10821 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10819 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۶:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10817 کارخانه اهواز 70 6*2 شیت
۱۶:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,685
10815 کارخانه اهواز 60 6*2 شیت
۱۶:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10813 کارخانه اهواز 50 6*2 شیت
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10811 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,440
10809 کارخانه اهواز 40 6*2 شیت
۱۶:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,440
10806 کارخانه اهواز 35 6*2 شیت
۱۶:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,715
10803 کارخانه اهواز 30 6*2 شیت
۱۶:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,422
مشاهده بیشتر
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10904 کارخانه اهواز 90 6*2 شیت
۱۷:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10901 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۷:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10896 کارخانه اهواز 70 6*2 شیت
۱۷:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10894 کارخانه اهواز 60 6*2 شیت
۱۷:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10890 بنگاه تهران 60 6*2 شیت
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10884 کارخانه اهواز 50 6*2 شیت
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10877 بنگاه تهران 50 6*2 شیت
۱۷:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10875 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۷:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10873 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۷:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10871 بنگاه تهران 40 6*2 شیت
۱۷:۱۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
6*2 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن