جستجو
بستن
در حال مشاهده 12
بارگیری
سایز
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12138 کارخانه 4 12 50
۱۱:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12135 کارخانه 4 12 44
۱۱:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12126 کارخانه 4 12 48
۱۱:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12062 کارخانه 4 12 53.5
۱۱:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,670
12060 کارخانه 4 12 25
۱۱:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,770
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12239 کارخانه 120 12 62
۱۲:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12236 کارخانه 120 12 56
۱۲:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12232 کارخانه 120 12 69
۱۲:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12230 کارخانه 120 12 57.5
۱۲:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12203 کارخانه 120 12 37.5
۱۲:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12362 کارخانه یزد 8 12 170
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12591 کارخانه 10 12 297
۱۷:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12589 کارخانه 120 12 69
۱۷:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12587 کارخانه 120 12 57.5
۱۷:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12549 کارخانه 6 12 82.5
۱۷:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12543 کارخانه 6 12 764
۱۷:۰۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12538 کارخانه 7 12 297
۱۶:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12526 کارخانه 120 12 37.5
۱۶:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12521 کارخانه 8 12 102
۱۶:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12517 کارخانه 7 12 100
۱۶:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12514 کارخانه 6 12 77
۱۶:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
مشاهده بیشتر
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10079 انبار تهران 60 12 239
۱۷:۴۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10077 انبار تهران 55 12 1992
۱۷:۳۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10075 انبار تهران 50 12 1860
۱۷:۳۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10073 انبار تهران 45 12 1680
۱۷:۳۶ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10071 انبار تهران 40 12 1500
۱۷:۳۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10069 انبار تهران 36 12 1344
۱۷:۳۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10067 انبار تهران 34 12 1260
۱۷:۳۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10065 انبار تهران 32 12 1172
۱۷:۳۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10063 انبار تهران 30 12 999
۱۷:۲۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10061 انبار تهران 28 12 875
۱۷:۲۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 57,790
مشاهده بیشتر
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10119 انبار تهران 60 12 2544
۱۸:۳۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10117 انبار تهران 50 12 257
۱۸:۲۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10115 انبار تهران 45 12 736
۱۸:۲۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10113 انبار تهران 40 12 305
۱۸:۲۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 60,550
10111 انبار تهران 36 12 512
۱۸:۲۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10109 انبار تهران 34 12 405
۱۸:۲۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 60,550
10107 انبار تهران 32 12 321
۱۸:۲۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10105 انبار تهران 30 12 245
۱۸:۱۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,710
10103 انبار تهران 28 12 1236
۱۸:۱۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10101 انبار تهران 26 12
۱۸:۱۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
مشاهده بیشتر
12 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن