جستجو
بستن
در حال مشاهده 6
محل بارگیری
سایز
نبشی آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12269 کارخانه 9 2.5 6
۱۳:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12265 کارخانه 11 3 6
۱۳:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,715
12263 کارخانه 128 12 6
۱۳:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
12257 کارخانه 58 8 6
۱۳:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
12255 کارخانه 44 7 6
۱۳:۳۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
12252 کارخانه 33 6 6
۱۳:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12250 کارخانه 27 120 6
۱۳:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,980
12246 کارخانه 18 4 6
۱۳:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12244 کارخانه 15 4 6
۱۳:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12342 بنگاه اصفهان 110 11 6
۱۴:۰۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12340 بنگاه اصفهان 90 10 6
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12338 بنگاه اصفهان 85 9 6
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,035
12335 بنگاه اصفهان 7 2.5 6
۱۴:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
12333 بنگاه اصفهان 58 8 6
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12331 بنگاه اصفهان 52 7 6
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12329 بنگاه اصفهان 44 7 6
۱۳:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12326 بنگاه اصفهان 32 6 6
۱۳:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12322 بنگاه اصفهان 26 120 6
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12320 بنگاه اصفهان 22 120 6
۱۳:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
مشاهده بیشتر
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12025 کارخانه تهران 14 3 6
۱۰:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12020 کارخانه مشهد 29 3.5 6
۱۰:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12015 کارخانه مشهد 23 3.8 6
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12011 کارخانه مشهد 20 3.5 6
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12009 کارخانه مشهد 16 3.5 6
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12004 کارخانه 7 3 6
۱۰:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12000 کارخانه 7 2.5 6
۱۰:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11997 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
11994 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
11991 کارخانه 8.5 3 6
۱۰:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
مشاهده بیشتر
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12143 کارخانه تهران 14 4 6
۱۱:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12141 کارخانه 22 4 6
۱۱:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12132 کارخانه 25 4 6
۱۱:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12130 کارخانه 22 4 6
۱۱:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12124 کارخانه 23.8 4 6
۱۱:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12122 کارخانه 22 4 6
۱۱:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12119 کارخانه مشهد 24 4 6
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12116 کارخانه 16.5 4 6
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12114 کارخانه مشهد 32 4.8 6
۱۱:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12112 کارخانه مشهد 26 4.8 6
۱۱:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12271 کارخانه 32 120 6
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12259 کارخانه 88 10 6
۱۳:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,300
12248 کارخانه 23 120 6
۱۳:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12241 کارخانه 27 120 6
۱۳:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12234 کارخانه 28 120 6
۱۲:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12228 کارخانه 34.5 120 6
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12226 کارخانه 19 120 6
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12224 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۲:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12222 کارخانه 32 120 6
۱۲:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12220 کارخانه مشهد 22 120 6
۱۲:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
مشاهده بیشتر
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12397 کارخانه مشهد 87 10 6
۱۴:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12393 کارخانه مشهد 80 9 6
۱۴:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12391 کارخانه مشهد 52 7 6
۱۴:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12389 کارخانه مشهد 50 8 6
۱۴:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12387 کارخانه مشهد 42 7 6
۱۴:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12384 کارخانه مشهد 32 6 6
۱۴:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12382 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12378 کارخانه مشهد 23 120 6
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12374 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12372 کارخانه مشهد 10.5 3 6
۱۴:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
مشاهده بیشتر
نبشی ظهوریان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12454 کارخانه 85 10 6
۱۶:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12451 کارخانه 8 3 6
۱۶:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12449 کارخانه 7.5 2.5 6
۱۶:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12447 کارخانه 57 7 6
۱۶:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12444 کارخانه 28 120 6
۱۶:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12442 کارخانه 19 120 6
۱۶:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12440 کارخانه 18 4 6
۱۶:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12437 کارخانه 15 3 6
۱۶:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12435 کارخانه 10 3 6
۱۶:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
نبشی فولاد اسپیرال
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12298 کارخانه 9.5 4 6
۱۳:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12296 کارخانه 7 3 6
۱۳:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12292 کارخانه 5.5 2 6
۱۳:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,090
12289 کارخانه 9.5 2 6
۱۳:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
12286 کارخانه 6.5 2 6
۱۳:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,290
12281 کارخانه 8.5 3 6
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,090
12278 کارخانه 12 3 6
۱۳:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,840
12275 کارخانه 15 4 6
۱۳:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,340
نبشی فولاد شکفته
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12360 کارخانه یزد 96 7 6
۱۴:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12357 کارخانه یزد 90 10 6
۱۴:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
12354 کارخانه یزد 85 8 6
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12352 کارخانه یزد 80 9 6
۱۴:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12350 کارخانه یزد 56 8 6
۱۴:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12346 کارخانه یزد 48 7 6
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی فولاد ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12583 کارخانه 23.8 4 6
۱۷:۱۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12581 کارخانه 22 4 6
۱۷:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12577 کارخانه 23 6 6
۱۷:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12575 کارخانه 19 120 6
۱۷:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12573 کارخانه 16.5 4 6
۱۷:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
12571 کارخانه 12.5 3 6
۱۷:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,495
12569 کارخانه 9.5 2.5 6
۱۷:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12567 کارخانه 13.5 4 6
۱۷:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12565 کارخانه 10.5 3 6
۱۷:۰۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12562 کارخانه 13.8 4 6
۱۷:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10910 کارخانه اصفهان 17 60*30 2 6
۱۷:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10908 کارخانه اصفهان 15 508 2 6
۱۷:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10902 کارخانه اصفهان 15 2 2 6
۱۷:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10892 کارخانه اصفهان 34 90*90 2 6
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10888 کارخانه اصفهان 26.4 70*70 2 6
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10882 کارخانه اصفهان 31 2 2 6
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10878 کارخانه اصفهان 22.6 60*60 2 6
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10828 کارخانه اصفهان 18.8 50*50 2 6
۱۶:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10823 کارخانه اصفهان 5.7 2 2 6
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
10807 کارخانه اصفهان 15 2 2 6
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,186
مشاهده بیشتر
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11866 کارخانه اصفهان 18 508 2.5 6
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11849 کارخانه اصفهان 18.9 40*40 2.5 6
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11836 کارخانه اصفهان 9.4 30*10 2.5 6
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11825 کارخانه اصفهان 18 507 2.5 6
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11815 کارخانه اصفهان 21.2 60*30 2.5 6
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11808 کارخانه اصفهان 8.3 10*25 2.5 6
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11796 کارخانه اصفهان 471 2.5 6
۱۶:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11792 کارخانه اصفهان 18.9 30*50 2.5 6
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11786 کارخانه اصفهان 7 20*10 2.5 6
۱۶:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
11778 کارخانه اصفهان 570 90*90 2.5 6
۱۶:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,626
پروفیل آتنا
آخریـن بروزرسانی ۰۸ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13249 کارخانه آتنا 480 250*250 10 6
۱۱:۵۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,286
13248 کارخانه آتنا 384 250*250 8 6
۱۱:۵۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,468
13246 کارخانه آتنا 288 250*250 6 6
۱۱:۵۱ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13245 کارخانه آتنا 384 200*200 10 6
۱۱:۵۰ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,286
13244 کارخانه آتنا 307 200*200 8 6
۱۱:۴۹ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,468
13243 کارخانه آتنا 230 200*200 6 6
۱۱:۴۷ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13241 کارخانه آتنا 345 180*180 10 6
۱۱:۴۶ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,286
13240 کارخانه آتنا 276 180*180 8 6
۱۱:۴۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,468
13239 کارخانه آتنا 930 180*180 6 6
۱۱:۴۳ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,010
13164 کارخانه آتنا 268 140*140 10 6
۱۱:۳۹ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,286
مشاهده بیشتر
پروفیل آلومینیوم
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13163 بنگاه تهران درخواستی 38*64 1.8 6
۱۱:۵۴ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 12,558
13162 بنگاه تهران درخواستی 60*40 1.8 6
۱۱:۵۲ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 12,558
13161 بنگاه تهران درخواستی 60*40 3 6
۱۱:۴۸ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 11,980
13160 بنگاه تهران درخواستی 40*20 3 6
۱۱:۴۶ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 11,980
13159 بنگاه تهران درخواستی 40*100 1.8 6
۱۱:۴۵ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 12,558
13158 بنگاه تهران درخواستی 40*100 1 6
۱۱:۴۳ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 11,980
13157 بنگاه تهران درخواستی 40*100 2 6
۱۱:۳۲ ۰۶ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 11,980
پروفیل درب و پنجره ضخامت 1/5 تهران
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13492 11.2 1.5 6
۱۳:۰۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13491 11.2 1.5 6
۱۳:۰۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13490 11.2 1.5 6
۱۳:۰۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13464 25.3 2 6
۱۲:۲۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 32,845
13452 15 2 6
۱۲:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,053
13451 15 2 6
۱۲:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,053
13450 15 2 6
۱۲:۰۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,053
پروفیل درب و پنجره ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13486 25.3 2.5 6
۱۳:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13482 18 2.5 6
۱۲:۵۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13481 18 2.5 6
۱۲:۵۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
13480 18 2.5 6
۱۲:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 2,965
پروفیل زد ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ارتفاع (cm) ضخامت (mm) طول (m) کارخانه تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13406 34.85 22 2 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۲۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13403 32.97 20 2 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۱۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل زد ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ارتفاع (cm) ضخامت (mm) طول (m) کارخانه تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13417 43.56 22 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۴۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13412 41.2 20 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۳۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,919
13410 38.85 18 2.5 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۲۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
پروفیل زد ضخامت 3
کد نام محصول وزن ارتفاع (cm) ضخامت (mm) طول (m) کارخانه تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13426 52.2 22 3 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۵۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13422 49.45 20 3 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۵۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
13419 46.6 18 3 6 کارخانه اصفهان
۱۰:۴۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 30,920
پروفیل فرانسوی
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13500 کارخانه اصفهان 25.3 2.5 6
۱۳:۵۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13494 اصفهان 25.3 2 6
۱۳:۴۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 2,965
13310 کارخانه اصفهان 25.3 2.5 6
۱۵:۵۵ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13304 کارخانه اصفهان 25.3 2 6
۱۵:۳۴ ۰۸ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 33,025
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13380 کارخانه خاور صنعت هما 3.7 1 6
۰۹:۴۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,363
13379 کارخانه خاور صنعت هما 3.7 1 6
۰۹:۳۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13378 کارخانه خاور صنعت هما 3.2 1 6
۰۹:۳۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,363
13377 کارخانه خاور صنعت هما 2.8 1 6
۰۹:۳۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13376 کارخانه خاور صنعت هما 1.8 1 6
۰۹:۳۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13375 کارخانه خاور صنعت هما 4.7 1 6
۰۹:۳۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13374 کارخانه خاور صنعت هما 6.5 1 6
۰۹:۳۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13373 کارخانه خاور صنعت هما 7.5 1 6
۰۹:۲۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13372 کارخانه خاور صنعت هما 6.5 1 6
۰۹:۲۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13371 کارخانه خاور صنعت هما 5.6 1 6
۰۹:۲۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,364
مشاهده بیشتر
پروفیل مبلی خاور صنعت ضخامت 1/5
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13396 کارخانه خاور صنعت هما 4.2 1.5 6
۱۰:۰۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13395 کارخانه خاور صنعت هما 8.4 1.5 6
۱۰:۰۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13394 کارخانه خاور صنعت هما 8.4 1.5 6
۱۰:۰۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13393 کارخانه خاور صنعت هما 7 1.5 6
۱۰:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13392 کارخانه خاور صنعت هما 7 1.5 6
۱۰:۰۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13391 کارخانه خاور صنعت هما 5.6 1.5 6
۰۹:۵۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13390 کارخانه خاور صنعت هما 4.9 1.5 6
۰۹:۵۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13389 کارخانه خاور صنعت هما 9.8 1.5 6
۰۹:۵۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13388 کارخانه خاور صنعت هما 14.1 1.5 6
۰۹:۵۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
13387 کارخانه خاور صنعت هما 12.7 1.5 6
۰۹:۵۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,365
مشاهده بیشتر
پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1
آخریـن بروزرسانی ۰۹ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13349 کارخانه خلیج فارس 1.8 1 6
۱۴:۵۸ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,626
13348 کارخانه خلیج فارس 3.2 1 6
۱۴:۵۷ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13347 کارخانه خلیج فارس 7.5 1 6
۱۴:۵۶ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13346 کارخانه خلیج فارس 2.8 1 6
۱۴:۵۴ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,622
13345 کارخانه خلیج فارس 6.5 1 6
۱۴:۵۳ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13344 کارخانه خلیج فارس 3 1 6
۱۴:۵۲ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13342 کارخانه خلیج فارس 7.5 1 6
۱۴:۴۹ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13341 کارخانه خلیج فارس 6.5 1 6
۱۴:۴۷ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91.5 3,622
13340 کارخانه خلیج فارس 5.6 1 6
۱۴:۴۶ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 3,622
13339 کارخانه خلیج فارس 5.6 1 6
۱۴:۴۵ ۰۹ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 3,622
مشاهده بیشتر
پروفیل مبلی خلیج فارس ضخامت 1/5
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13365 کارخانه خلیج فارس 16.9 1.5 6
۰۹:۲۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13364 کارخانه خلیج فارس 12.7 1.5 6
۰۹:۱۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13363 کارخانه خلیج فارس 14.1 1.5 6
۰۹:۱۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 0
13362 کارخانه خلیج فارس 7 1.5 6
۰۹:۱۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,241
13361 کارخانه خلیج فارس 5.6 1.5 6
۰۹:۱۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
13360 کارخانه خلیج فارس 4.9 1.5 6
۰۹:۱۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
13359 کارخانه خلیج فارس 4.2 1.5 6
۰۹:۱۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
13358 کارخانه خلیج فارس 9.8 1.5 6
۰۹:۰۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
13357 کارخانه خلیج فارس 11.3 1.5 6
۰۹:۰۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
13356 کارخانه خلیج فارس 9.8 1.5 6
۰۹:۰۱ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 40,245
مشاهده بیشتر
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی ۱۰ . ۰۷ . ۱۴۰۲
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13437 30 80*80 2 6
۱۱:۱۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13436 23 60*60 2 6
۱۱:۰۹ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13435 19 50*50 2 6
۱۱:۰۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13434 15 40*40 2 6
۱۱:۰۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13433 11.2 30*30 2 6
۱۱:۰۴ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13432 7.5 20*20 2 6
۱۱:۰۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
13431 34 90*90 2 6
۱۱:۰۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
91 4,475
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5
کد نام محصول وزن ابعاد ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13446 14 30*30 2.5 6
۱۱:۲۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13445 9.4 20*20 2.5 6
۱۱:۲۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13444 7 20*10 2.5 6
۱۱:۲۰ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13443 570 90*90 2.5 6
۱۱:۱۸ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13442 38 80*80 2.5 6
۱۱:۱۷ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13441 33 70*70 2.5 6
۱۱:۱۶ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13440 28.5 60*60 2.5 6
۱۱:۱۵ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13439 480 50*50 2.5 6
۱۱:۱۳ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
13438 18.8 40*40 2.5 6
۱۱:۱۲ ۱۰ . ۰۷ ۱۴۰۲
0 49,720
6 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن