جستجو
بستن
در حال مشاهده انبار اصفهان
بارگیری
سایز
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10139 انبار اصفهان 30
۱۰:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10137 انبار اصفهان 27
۱۰:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10135 انبار اصفهان 24
۱۰:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10133 انبار اصفهان 22
۱۰:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10131 انبار اصفهان 20
۱۰:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 6,559,000
10129 انبار اصفهان 18
۱۰:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,504,000
10127 انبار اصفهان 16
۱۰:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,541,000
10125 انبار اصفهان 14
۱۰:۱۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,990,000
10123 انبار اصفهان 12
۱۰:۱۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9975 انبار اصفهان 30 10 506
۱۰:۴۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 12,568,000
9972 انبار اصفهان 27 12 425
۱۰:۴۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 10,091,000
9969 انبار اصفهان 24 14 375
۱۰:۴۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 8,577,000
9965 انبار اصفهان 22 16 325
۱۰:۴۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 7,522,000
9961 انبار اصفهان 20 18 275
۱۰:۴۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 6,330,000
9958 انبار اصفهان 18 24 225
۱۰:۳۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,321,000
9955 انبار اصفهان 16 30 190
۱۰:۳۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,357,000
9947 انبار اصفهان 14 36 155
۱۷:۴۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,761,000
9944 انبار اصفهان 12 44 125
۱۷:۲۹ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,302,000
ورق سیاه فولاد سبا
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10667 انبار اصفهان 8 1.25
۱۲:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10662 انبار اصفهان 8 1
۱۲:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10658 انبار اصفهان 6 1.25
۱۲:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10654 انبار اصفهان 6 1
۱۲:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10652 انبار اصفهان 120 1.25
۱۲:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10649 انبار اصفهان 120 1
۱۲:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10647 انبار اصفهان 4 1
۱۲:۰۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10645 انبار اصفهان 4 1.25
۱۲:۰۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10642 انبار اصفهان 3 1
۱۲:۰۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10640 انبار اصفهان 2.5 1
۱۲:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11100 انبار اصفهان st37 20 6*1.25 شیت
۱۲:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11094 انبار اصفهان st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11088 انبار اصفهان st37 25 6*1.5 شیت
۱۲:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11084 انبار اصفهان st37 20 6*1.5 شیت
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11082 انبار اصفهان st37 30 6*1.5 شیت
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,900
11080 انبار اصفهان st37 30 طول*1.5 شیت
۱۲:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11078 انبار اصفهان st37 35 6*1.5 شیت
۱۲:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,900
11074 انبار اصفهان st37 35 طول*1.5 شیت
۱۲:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
11072 انبار اصفهان st37 40 6*1.5 شیت
۱۲:۰۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,900
11069 انبار اصفهان st37 40 طول*1.5 شیت
۱۲:۰۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,100
مشاهده بیشتر
ورق پانچ فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11573 انبار اصفهان 3 1*3 شیت
۱۳:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11570 انبار اصفهان 2.5 1*2 شیت
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,301,650
11568 انبار اصفهان 2 1*2 شیت
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,041,650
انبار اصفهان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن