جستجو
بستن
در حال مشاهده بنگاه اصفهان
محل بارگیری
سایز
تیرآهن ترک
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10312 بنگاه اصفهان 12 100
۱۳:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10310 بنگاه اصفهان 12 80
۱۳:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10308 بنگاه اصفهان 10 100
۱۳:۵۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 466,470
10306 بنگاه اصفهان 10 80
۱۳:۵۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10304 بنگاه اصفهان 10 325
۱۳:۵۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 338,490
10301 بنگاه اصفهان 8 48
۱۳:۵۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 255,960
10299 بنگاه اصفهان 8 70
۱۳:۴۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
91 338,490
10296 بنگاه اصفهان 8 36
۱۳:۴۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11434 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2.5
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11432 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11430 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۳۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11428 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11424 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۳۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11422 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نبشی انبار اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12342 بنگاه اصفهان 110 11 6
۱۴:۰۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12340 بنگاه اصفهان 90 10 6
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12338 بنگاه اصفهان 85 9 6
۱۴:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,035
12335 بنگاه اصفهان 7 2.5 6
۱۴:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
12333 بنگاه اصفهان 58 8 6
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12331 بنگاه اصفهان 52 7 6
۱۳:۵۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
12329 بنگاه اصفهان 44 7 6
۱۳:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,130
12326 بنگاه اصفهان 32 6 6
۱۳:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12322 بنگاه اصفهان 26 120 6
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12320 بنگاه اصفهان 22 120 6
۱۳:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
مشاهده بیشتر
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11997 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
11994 بنگاه اصفهان - 3 6
۱۰:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,940
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12088 بنگاه اصفهان - 4 6
۱۱:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
12058 بنگاه اصفهان - 4 6
۱۱:۰۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12197 بنگاه اصفهان - 120 6
۱۲:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
12195 بنگاه اصفهان - 120 6
۱۲:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 120
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11478 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 4
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11473 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11471 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 8
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,294
11469 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 6
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,824
11466 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,672
11463 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11448 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 120
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11446 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۴۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10718 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4.5
۱۲:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10714 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10693 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۲:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10691 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۲:۳۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
10688 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۲:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,880
10686 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۲:۳۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,952
10684 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۲:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,943
10682 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۲:۳۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,826
10680 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۲:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
10678 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۲:۳۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,853
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10778 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10776 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10774 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10772 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10770 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۳:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10768 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۳:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10766 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۳:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10758 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10756 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10754 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۳:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10744 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۳:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
10742 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
10740 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۳:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
10738 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۳:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
10736 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
ورق فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10579 بنگاه اصفهان 1 120
۱۱:۴۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10571 بنگاه اصفهان 1 4
۱۱:۳۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10567 بنگاه اصفهان 1.25 4
۱۱:۳۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10561 بنگاه اصفهان 1 3
۱۱:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10543 بنگاه اصفهان 1.5 8
۱۱:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10541 بنگاه اصفهان 1.5 6
۱۱:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10538 بنگاه اصفهان 1.5 120
۱۱:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,683
10536 بنگاه اصفهان 1.5 4
۱۱:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,750
10534 بنگاه اصفهان 1.5 3
۱۱:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,750
10532 بنگاه اصفهان 1.25 3
۱۱:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,725
مشاهده بیشتر
ورق کرکره رنگی فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11629 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11627 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11625 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11623 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11621 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11619 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11615 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11613 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11609 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11607 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق کرکره شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11690 بنگاه اصفهان کرکره 1 90
۱۴:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11688 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 90
۱۴:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11686 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 80
۱۴:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11684 بنگاه اصفهان کرکره 1 80
۱۴:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,335
11682 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 70
۱۴:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,425
11680 بنگاه اصفهان کرکره 1 70
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,425
11678 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 60
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,587
11676 بنگاه اصفهان کرکره 1 60
۱۴:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,587
11674 بنگاه اصفهان کرکره 1.25 50
۱۴:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,668
11672 بنگاه اصفهان کرکره 1 50
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,668
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11876 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,650
11870 بنگاه اصفهان رول 1 0.5
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,650
11844 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.7
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,416
11841 بنگاه اصفهان رول 1 0.7
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,416
11812 بنگاه اصفهان رول 1 0.9
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11809 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.9
۱۶:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11794 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.8
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11791 بنگاه اصفهان رول 1 0.8
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11788 بنگاه اصفهان رول 1.25 1.25
۱۶:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
11784 بنگاه اصفهان رول 1 1.25
۱۶:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,326
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11892 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,659
11890 بنگاه اصفهان رول 1 0.5
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,659
کرکره گالوانیزه فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11692 بنگاه اصفهان طول درخواستی * 1/25 کرکره 50
۱۴:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,695
بنگاه اصفهان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن