جستجو
بستن
در حال مشاهده کارخانه اصفهان
بارگیری
سایز
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12085 کارخانه اصفهان 4 6 14.5
۱۱:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 235,000
12074 کارخانه اصفهان 4 6 18
۱۱:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
12072 کارخانه اصفهان 4 6 14
۱۱:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12207 کارخانه اصفهان 120 6 23
۱۲:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 235,000
12205 کارخانه اصفهان 120 6 27
۱۲:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,080
12201 کارخانه اصفهان 120 6 22
۱۲:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,850
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10855 کارخانه اصفهان 30 6*2 شیت
۱۶:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
پروفیل 2
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10910 کارخانه اصفهان 2 6 17 60*30
۱۷:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10908 کارخانه اصفهان 2 6 15 508
۱۷:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10902 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۷:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10892 کارخانه اصفهان 2 6 34 90*90
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 33,186
10888 کارخانه اصفهان 2 6 26.4 70*70
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10882 کارخانه اصفهان 2 6 31 2
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10878 کارخانه اصفهان 2 6 22.6 60*60
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10828 کارخانه اصفهان 2 6 18.8 50*50
۱۶:۳۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10823 کارخانه اصفهان 2 6 5.7 2
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
10807 کارخانه اصفهان 2 6 15 2
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 33,386
مشاهده بیشتر
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11866 کارخانه اصفهان 2.5 6 18 508
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,626
11849 کارخانه اصفهان 2.5 6 18.9 40*40
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11836 کارخانه اصفهان 2.5 6 9.4 30*10
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11825 کارخانه اصفهان 2.5 6 18 507
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11815 کارخانه اصفهان 2.5 6 21.2 60*30
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11808 کارخانه اصفهان 2.5 6 8.3 10*25
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11796 کارخانه اصفهان 2.5 6 471
۱۶:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11792 کارخانه اصفهان 2.5 6 18.9 30*50
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,626
11786 کارخانه اصفهان 2.5 6 7 20*10
۱۶:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11778 کارخانه اصفهان 2.5 6 570 90*90
۱۶:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
کارخانه اصفهان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن