جستجو
بستن
در حال مشاهده کارخانه اهواز
بارگیری
سایز
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10825 کارخانه اهواز 100 6*2 شیت
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10821 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10819 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۶:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10817 کارخانه اهواز 70 6*2 شیت
۱۶:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,685
10815 کارخانه اهواز 60 6*2 شیت
۱۶:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10813 کارخانه اهواز 50 6*2 شیت
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10811 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,440
10809 کارخانه اهواز 40 6*2 شیت
۱۶:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,440
10806 کارخانه اهواز 35 6*2 شیت
۱۶:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 28,715
10803 کارخانه اهواز 30 6*2 شیت
۱۶:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,422
مشاهده بیشتر
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10904 کارخانه اهواز 90 6*2 شیت
۱۷:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10901 کارخانه اهواز 80 6*2 شیت
۱۷:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10898 کارخانه اهواز 80 طول*2 شیت
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10896 کارخانه اهواز 70 6*2 شیت
۱۷:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10894 کارخانه اهواز 60 6*2 شیت
۱۷:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10887 کارخانه اهواز 60 طول*2 شیت
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10884 کارخانه اهواز 50 6*2 شیت
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10880 کارخانه اهواز 50 طول*2 شیت
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10875 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۷:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10873 کارخانه اهواز 45 6*2 شیت
۱۷:۱۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری آنالیز ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11098 کارخانه اهواز st37 20 6*1.25 شیت
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11090 کارخانه اهواز st37 15 6*1.25 شیت
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11041 کارخانه اهواز st37 20 6*1.5 شیت
۱۱:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
11037 کارخانه اهواز st37 25 6*1.5 شیت
۱۱:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
11035 کارخانه اهواز st37 35 6*1.5 شیت
۱۱:۵۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,300
11033 کارخانه اهواز st37 35 طول*1.5 شیت
۱۱:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
11031 کارخانه اهواز st37 30 6*1.5 شیت
۱۱:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,300
11029 کارخانه اهواز st37 30 طول*1.5 شیت
۱۱:۴۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
11025 کارخانه اهواز st37 40 6*1.5 شیت
۱۱:۴۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,300
11021 کارخانه اهواز st37 40 طول*1.5 شیت
۱۱:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,500
مشاهده بیشتر
کارخانه اهواز مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن