جستجو
بستن
در حال مشاهده کارخانه مشهد
محل بارگیری
سایز
نبشی سایز 3
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12020 کارخانه مشهد 29 3.5 6
۱۰:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12015 کارخانه مشهد 23 3.8 6
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12011 کارخانه مشهد 20 3.5 6
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12009 کارخانه مشهد 16 3.5 6
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,575
11985 کارخانه مشهد 10.5 3 6
۱۰:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,670
11978 کارخانه مشهد 8 3 6
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی سایز4
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12119 کارخانه مشهد 24 4 6
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12114 کارخانه مشهد 32 4.8 6
۱۱:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12112 کارخانه مشهد 26 4.8 6
۱۱:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12108 کارخانه مشهد 22 4 6
۱۱:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12102 کارخانه مشهد 18 4 6
۱۱:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
12090 کارخانه مشهد 736 4 6
۱۱:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,530
12039 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۰:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12224 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۲:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12220 کارخانه مشهد 22 120 6
۱۲:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12218 کارخانه مشهد 14 120 6
۱۲:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
12216 کارخانه مشهد 23 120 6
۱۲:۴۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12212 کارخانه مشهد 35 120 6
۱۲:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,485
12155 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۱:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
نبشی شکفته کارخانه مشهد
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12397 کارخانه مشهد 87 10 6
۱۴:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12393 کارخانه مشهد 80 9 6
۱۴:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12391 کارخانه مشهد 52 7 6
۱۴:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12389 کارخانه مشهد 50 8 6
۱۴:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12387 کارخانه مشهد 42 7 6
۱۴:۲۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12384 کارخانه مشهد 32 6 6
۱۴:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12382 کارخانه مشهد 27 120 6
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12378 کارخانه مشهد 23 120 6
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
12374 کارخانه مشهد 14 4 6
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,890
12372 کارخانه مشهد 10.5 3 6
۱۴:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
مشاهده بیشتر
کارخانه مشهد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن