جستجو
بستن
در حال مشاهده کارخانه
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10295 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
10293 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10270 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10266 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
10244 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
10227 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
10221 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10214 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10210 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
10204 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10367 کارخانه 27 12 420
۱۴:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10365 کارخانه 24 15 350
۱۴:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10363 کارخانه 22 15 295
۱۴:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10351 کارخانه 20 21 250
۱۴:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10349 کارخانه 18 21 205
۱۴:۱۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10343 کارخانه 16 30 175
۱۴:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10337 کارخانه 14 40 140
۱۴:۱۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10242 کارخانه 20 9 305
۱۳:۱۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10239 کارخانه 18 12 200
۱۳:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10236 کارخانه 16 12 170
۱۳:۱۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
10234 کارخانه 14 18 123
۱۳:۱۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10230 کارخانه 14 18 130
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10258 کارخانه 24 14 353
۱۳:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10256 کارخانه 22 16 305
۱۳:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10254 کارخانه 20 18 250
۱۳:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10251 کارخانه 18 24 200
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
10249 کارخانه 16 27 170
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
10247 کارخانه 14 29 155
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10245 کارخانه 14 36 135
۱۳:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10284 کارخانه 18 24 190
۱۳:۴۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
10282 کارخانه 16 27 170
۱۳:۴۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
10280 کارخانه 14 30 130
۱۳:۳۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10008 کارخانه 30 10
۱۲:۰۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10005 کارخانه 27 12
۱۲:۰۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,300
10002 کارخانه 24 14
۱۲:۰۶ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,300
9999 کارخانه 22 16
۱۲:۰۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9996 کارخانه 20 18
۱۲:۰۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9992 کارخانه 18 24
۱۲:۰۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
9989 کارخانه 16 30
۱۱:۵۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,660
9986 کارخانه 14 36
۱۱:۵۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,220
9982 کارخانه 12 44
۱۱:۴۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن کرمانشاه
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10201 کارخانه 14 42 140
۱۲:۴۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10195 کارخانه 14 40 150
۱۲:۴۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10192 کارخانه 14 48 120
۱۲:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10186 کارخانه 16 36 170
۱۲:۴۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,990,000
10180 کارخانه 14 44 130
۱۲:۳۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,073,000
تیرآهن کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10265 کارخانه 18 27 215
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10263 کارخانه 16 33 167
۱۳:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
10261 کارخانه 14 40 135
۱۳:۲۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10225 کارخانه 24 14 301
۱۳:۰۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
10220 کارخانه 22 18 300
۱۳:۰۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
10217 کارخانه 20 18 257
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
10215 کارخانه 18 21 218
۱۲:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10209 کارخانه 16 24 297
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
10207 کارخانه 14 36 135
۱۲:۵۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12899 کارخانه 12 1008 ساده
۱۱:۵۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12897 کارخانه 10 1008 ساده
۱۱:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12895 کارخانه 8 1008 ساده
۱۱:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12893 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۱:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,130
12891 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۶:۲۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
10196 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار
۱۲:۴۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10191 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار
۱۲:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,480
10187 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار
۱۲:۴۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,480
10184 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار
۱۲:۳۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,660
10176 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار
۱۲:۳۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,660
مشاهده بیشتر
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11875 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11871 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11863 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11857 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
11853 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11845 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
11839 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11830 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11810 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11707 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11112 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11109 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11106 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11092 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11087 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11076 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11070 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11060 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
11050 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11045 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11426 کارخانه 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11420 کارخانه 2 2.50*1.25 شیت
۱۲:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
11418 کارخانه 2 2*1 شیت
۱۲:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 35,300
11416 کارخانه 3 2*1 شیت
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 34,900
11414 کارخانه 2.5 2.50*1.25 شیت
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
11411 کارخانه 2.5 2*1 شیت
۱۲:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 32,100
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12381 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12376 کارخانه 32 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12370 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12366 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12358 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12348 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
12343 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12324 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12318 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12312 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10449 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10447 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10445 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10443 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10441 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
10439 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,200
10437 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,200
10435 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10433 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,200
10431 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11377 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11375 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11373 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,050
11371 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11369 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11367 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11365 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11363 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
11361 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
11359 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
مشاهده بیشتر
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10495 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10493 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10490 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10487 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10481 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10478 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10476 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
10473 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۶ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10470 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۴ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,280
10468 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12432 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,190
12430 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,190
12428 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۰۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
12426 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12424 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
12422 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12420 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
12418 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12415 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
12413 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11309 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11303 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11301 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11299 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11295 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11293 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,940
11291 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,940
11289 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,945
11282 کارخانه 10 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 24,130
11274 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,830
مشاهده بیشتر
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12707 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12705 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12703 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12701 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12699 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12697 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12695 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12693 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12691 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
12688 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
مشاهده بیشتر
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11407 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
11405 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
11403 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
11401 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
11399 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
11397 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
11395 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
11393 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
11390 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
11388 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12761 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12759 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12757 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12755 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12753 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12751 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12749 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12747 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12745 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12743 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11941 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11939 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11937 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11935 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11933 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11931 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11929 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,560
11927 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11925 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11923 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11986 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11980 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,335
11977 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,335
11975 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
11973 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
11971 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
11969 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
11967 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
11963 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,560
11960 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10420 کارخانه 40 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10418 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10416 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10414 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10412 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10410 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
10408 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
10406 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
10404 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
10402 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12806 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12803 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12801 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12799 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12797 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12795 کارخانه 28 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12793 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12791 کارخانه 24 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12789 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12787 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12886 کارخانه 8 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۷ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,170
12884 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,075
میلگرد ساده نوین متین
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12882 کارخانه 200 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۲ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12880 کارخانه 90 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12878 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12876 کارخانه 170 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۴ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12874 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12872 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۳۸ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 26,800
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12848 کارخانه 50 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12846 کارخانه 45 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۴ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12844 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12842 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12840 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12838 کارخانه 25 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12836 کارخانه 23 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12833 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12831 کارخانه 40 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
12829 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
مشاهده بیشتر
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12613 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12611 کارخانه 25 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12609 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12607 کارخانه 22 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12604 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12601 کارخانه 20 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12599 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12597 کارخانه 18 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12595 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12585 کارخانه 16 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12643 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12641 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12638 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,075
12636 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,075
12634 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12632 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12630 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12628 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
12626 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,855
12624 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11008 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
11005 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10999 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10993 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10991 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
10985 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10983 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
10979 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10970 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
10967 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12672 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12670 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12668 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12665 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12663 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
12659 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
12654 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
12652 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
12650 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12648 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0