جستجو
بستن
در حال مشاهده رول
محل بارگیری
سایز
ورق سیاه فولاد درخشان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11326 کارخانه رول 1.25 80
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11324 کارخانه رول 1.25 70
۱۴:۲۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11322 کارخانه رول 1.25 60
۱۴:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11320 کارخانه رول 1.25 50
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11318 کارخانه رول 1.25 45
۱۴:۲۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11316 کارخانه رول 1.25 40
۱۴:۲۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11314 کارخانه رول 1.25 35
۱۴:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11311 کارخانه رول 1.25 30
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11308 کارخانه رول 1.25 25
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
11305 کارخانه رول 1.25 20
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,133
مشاهده بیشتر
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11354 کارخانه رول 60 8
۱۰:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11352 کارخانه رول 60 4
۰۹:۵۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11350 کارخانه رول 60 3.8
۰۹:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11348 کارخانه رول 60 3.2
۰۹:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11346 کارخانه رول 60 2.8
۰۹:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11344 کارخانه رول 60 2.2
۰۹:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11342 کارخانه رول 60 2
۰۹:۵۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11338 کارخانه رول 60 12
۱۴:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11336 کارخانه رول 60 10
۱۴:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11334 کارخانه رول 60 3.5
۱۴:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,637
مشاهده بیشتر
ورق سیاه گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11264 بنگاه تهران 1.25 رول 8
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11262 بنگاه تهران 1 رول 8
۱۴:۰۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11259 کارخانه 1.25 رول 8
۱۳:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11256 بنگاه تهران 1.25 رول 6
۱۳:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11254 بنگاه تهران 1 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11250 کارخانه 1.25 رول 6
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11247 کارخانه 1 رول 120
۱۳:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11244 بنگاه تهران 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11242 کارخانه 1.25 رول 4
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11238 کارخانه 1 رول 4
۱۳:۵۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11879 بنگاه تهران رول 1 0.5
۱۶:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,681
11876 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۱۶:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,650
11870 بنگاه اصفهان رول 1 0.5
۱۶:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,650
11867 کارخانه رول 1 0.5
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,550
11861 کارخانه رول 1.25 0.5
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 38,700
11859 کارخانه رول 1 0.8
۱۶:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
11855 کارخانه رول 1.25 0.8
۱۶:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,317
11852 بنگاه تهران رول 1.25 0.7
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,438
11848 بنگاه تهران رول 1 0.7
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,438
11844 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.7
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,416
مشاهده بیشتر
ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری حالت عرض (m) ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11892 بنگاه اصفهان رول 1.25 0.5
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,659
11890 بنگاه اصفهان رول 1 0.5
۰۹:۵۷ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,659
11888 کارخانه رول 1.25 0.5
۰۹:۵۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,650
11886 کارخانه رول 1 0.5
۰۹:۵۵ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,650
رول مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن