جستجو
بستن
در حال مشاهده شاخه 6 و 12 متری
بارگیری
سایز
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12806 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12803 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12801 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12799 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12797 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12795 کارخانه 28 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12793 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12791 کارخانه 24 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12789 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12787 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
مشاهده بیشتر
شاخه 6 و 12 متری مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن