جستجو
بستن
در حال مشاهده شیت
محل بارگیری
سایز
شیت آجدار پرسی
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11434 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2.5
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11432 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2
۱۲:۳۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11430 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 2.5
۱۲:۳۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11428 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 2
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11426 کارخانه 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۳۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11424 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۳۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11422 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11420 کارخانه 2.50*1.25 شیت 2
۱۲:۳۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,159
11418 کارخانه 2*1 شیت 2
۱۲:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,159
11416 کارخانه 2*1 شیت 3
۱۲:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,123
مشاهده بیشتر
ورق a283 اکسین
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10825 کارخانه اهواز 6*2 شیت 100
۱۶:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10821 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۶:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10819 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۶:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10817 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۶:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,852
10815 کارخانه اهواز 6*2 شیت 60
۱۶:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,807
10813 کارخانه اهواز 6*2 شیت 50
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,192
10811 کارخانه اهواز 6*2 شیت 45
۱۶:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,560
10809 کارخانه اهواز 6*2 شیت 40
۱۶:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,560
10806 کارخانه اهواز 6*2 شیت 35
۱۶:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,584
10803 کارخانه اهواز 6*2 شیت 30
۱۶:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,378
مشاهده بیشتر
ورق ck45
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11564 بنگاه تهران 2*6 شیت 8
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11562 بنگاه تهران 2*6 شیت 8
۱۳:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11560 بنگاه تهران 2*6 شیت 60
۱۳:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11558 بنگاه تهران 2*6 شیت 60
۱۳:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11556 بنگاه تهران به طول*2 شیت 60
۱۳:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11554 بنگاه تهران به طول*2 شیت 55
۱۳:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11552 بنگاه تهران 2*6 شیت 50
۱۳:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11550 بنگاه تهران به طول*2 شیت 50
۱۳:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11548 بنگاه تهران 2*6 شیت 45
۱۳:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11546 بنگاه تهران 2*6 شیت 45
۱۳:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق st37 فولاد اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10676 کارخانه 6*1 شیت 35
۱۲:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10674 کارخانه 6*1 شیت 15
۱۲:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,517
10672 کارخانه 6*1 شیت 25
۱۲:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,237
10670 کارخانه 6*1 شیت 20
۱۲:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,237
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 120
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11478 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 4
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11473 بنگاه اصفهان 2.50*1.25 شیت 3
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11471 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 8
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,294
11469 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 6
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 4,824
11466 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,672
11463 بنگاه اصفهان 2*1 شیت 3
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11448 بنگاه اصفهان 1.5*6 شیت 120
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11446 بنگاه اصفهان 1.25*6 شیت 4
۱۲:۴۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق آجدار گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11461 بنگاه تهران 1*2 شیت 6
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11458 بنگاه تهران 6*1.25 شیت 4
۱۲:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11456 بنگاه تهران 6*1 شیت 4
۱۲:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11454 بنگاه تهران 1.25*2.5 شیت 3
۱۲:۴۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11452 بنگاه تهران 1*2 شیت 3
۱۲:۴۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11450 بنگاه تهران 1*2 شیت 2.5
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,150
ورق برشی st52 فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10732 کارخانه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10730 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۰۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10728 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۲:۵۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10726 کارخانه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10724 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10722 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 6
۱۲:۵۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10720 کارخانه 6*1.5 شیت 120
۱۲:۵۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10718 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4.5
۱۲:۵۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10716 کارخانه 6*1.5 شیت 4
۱۲:۵۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10714 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۲:۵۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه st37 خرم آباد
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11286 کارخانه 6*1.25 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,160
11284 کارخانه 6*1.5 شیت 30
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11281 کارخانه 6*1.25 شیت 25
۱۴:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11279 کارخانه 6*1.5 شیت 25
۱۴:۰۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,189
11276 کارخانه 6*1.25 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,578
11273 کارخانه 6*1.5 شیت 20
۱۴:۰۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,147
11269 کارخانه 6*1.25 شیت 15
۱۴:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ورق سیاه اکسین اهواز ST52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10904 کارخانه اهواز 6*2 شیت 90
۱۷:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10901 کارخانه اهواز 6*2 شیت 80
۱۷:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10898 کارخانه اهواز طول*2 شیت 80
۱۷:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10896 کارخانه اهواز 6*2 شیت 70
۱۷:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10894 کارخانه اهواز 6*2 شیت 60
۱۷:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10890 بنگاه تهران 6*2 شیت 60
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10887 کارخانه اهواز طول*2 شیت 60
۱۷:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10884 کارخانه اهواز 6*2 شیت 50
۱۷:۱۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10880 کارخانه اهواز طول*2 شیت 50
۱۷:۱۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10877 بنگاه تهران 6*2 شیت 50
۱۷:۱۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه فابریک st52
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10778 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10776 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10774 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۲۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10772 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 6
۱۳:۲۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10770 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 15
۱۳:۲۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10768 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 12
۱۳:۲۴ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
10766 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 10
۱۳:۲۳ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,885
ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۵ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10764 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۲ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10762 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 8
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10760 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۱ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10758 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 120
۱۳:۲۰ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10756 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 4
۱۳:۱۹ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10754 بنگاه اصفهان 6*1.5 شیت 3
۱۳:۱۸ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10752 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 15
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10750 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 12
۱۳:۱۷ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10748 بنگاه تهران 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۶ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10746 بنگاه ساوه 6*1.5 شیت 10
۱۳:۱۵ ۲۵ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11122 کارخانه طول*1.5 شیت 30 st52
۱۲:۴۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,871
11102 انبار تهران 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11100 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11098 کارخانه اهواز 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11096 انبار تهران 6*1.25 شیت 20 st37
۱۲:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11094 انبار اصفهان 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11090 کارخانه اهواز 6*1.25 شیت 15 st37
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11088 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 25 st37
۱۲:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11084 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 20 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,439
11082 انبار اصفهان 6*1.5 شیت 30 st37
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,511
مشاهده بیشتر
ورق سیاه کاویان اهواز st52
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول ابعاد حالت ضخامت (mm) آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11189 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11187 طول*1.5 شیت 90 st52
۱۳:۳۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11185 طول*1.5 شیت 80
۱۳:۳۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11183 طول*1.25 شیت 80 st52
۱۳:۳۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11181 طول*1.5 شیت 70 st52
۱۳:۳۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11179 طول*1.25 شیت 70 st52
۱۳:۳۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11177 طول*1.5 شیت 65 st52
۱۳:۲۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11175 طول*1.25 شیت 65 st52
۱۳:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11173 طول*1.5 شیت 60 st52
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11171 طول*1.25 شیت 60 st52
۱۳:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق پانچ فولاد مبارکه
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری ابعاد حالت ضخامت (mm) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11573 انبار اصفهان 1*3 شیت 3
۱۳:۳۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11570 انبار اصفهان 1*2 شیت 2.5
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,301,650
11568 انبار اصفهان 1*2 شیت 2
۱۳:۳۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,041,650
شیت مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن