جستجو
بستن
در حال مشاهده کرکره
بارگیری
سایز
ورق کرکره رنگی فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11629 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11627 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11625 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11623 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11621 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11619 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11617 بنگاه تهران کرکره
۱۳:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11615 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11613 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11611 بنگاه تهران کرکره
۱۳:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 49,750
مشاهده بیشتر
ورق کرکره رنگی چین
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11670 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11668 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11666 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11664 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11662 بنگاه تهران 0.47 کرکره 1
۱۴:۱۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11660 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11657 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11655 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11653 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11651 بنگاه تهران 0.4 کرکره 1.25
۱۴:۰۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق کرکره شهرکرد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت حالت عرض تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11690 بنگاه اصفهان 90 کرکره 1
۱۴:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,050
11688 بنگاه اصفهان 90 کرکره 1.25
۱۴:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,050
11686 بنگاه اصفهان 80 کرکره 1.25
۱۴:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,050
11684 بنگاه اصفهان 80 کرکره 1
۱۴:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 37,050
11682 بنگاه اصفهان 70 کرکره 1.25
۱۴:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 38,050
11680 بنگاه اصفهان 70 کرکره 1
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 38,050
11678 بنگاه اصفهان 60 کرکره 1.25
۱۴:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 39,850
11676 بنگاه اصفهان 60 کرکره 1
۱۴:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 39,850
11674 بنگاه اصفهان 50 کرکره 1.25
۱۴:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,750
11672 بنگاه اصفهان 50 کرکره 1
۱۴:۱۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 40,750
کرکره گالوانیزه فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11694 بنگاه تهران 50 طول درخواستی * 1/25 کرکره
۱۴:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11692 بنگاه اصفهان 50 طول درخواستی * 1/25 کرکره
۱۴:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,050
کرکره مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن