از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st37

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st37
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز st37

عنوان محصول حالت محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه ابعاد (m) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 90 میلیمتر st37

شیت کارخانه 90 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37

شیت کارخانه 80 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 80 میلیمتر st37

شیت کارخانه 80 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37

شیت کارخانه 8 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 8 میلیمتر st37

شیت کارخانه 8 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37

شیت کارخانه 70 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 70 میلیمتر st37

شیت کارخانه 70 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37

شیت کارخانه 60 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 60 میلیمتر st37

شیت کارخانه 60 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st37

شیت کارخانه 50 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 50 میلیمتر st37

شیت کارخانه 50 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st37

شیت کارخانه 45 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 45 میلیمتر st37

شیت کارخانه 45 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37

شیت کارخانه 40 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 40 میلیمتر st37

شیت کارخانه 40 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st37

شیت کارخانه 25 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37

شیت کارخانه 0.35 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 35 میلیمتر st37

شیت کارخانه 35 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37

شیت کارخانه 30 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 30 میلیمتر st37

شیت کارخانه 30 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 25 میلیمتر st37

شیت کارخانه 25 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37

شیت کارخانه 20 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 20 میلیمتر st37

شیت کارخانه 20 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st37

شیت کارخانه 15 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 15 میلیمتر st37

شیت کارخانه 15 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37

شیت کارخانه 12 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 12 میلیمتر st37

شیت کارخانه 12 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 100 میلیمتر st37

شیت کارخانه 100 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37

شیت کارخانه 10 اکسین اهواز 2*6
تماس بگیرید
ثابت

ورق سیاه اکسین اهواز ضخامت 10 میلیمتر st37

شیت کارخانه 10 اکسین اهواز 2*12
تماس بگیرید
ثابت
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو