از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
سایز محصول
  • همه سایز ها

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (m) حالت کارخانه تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

کارخانه 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

کارخانه 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2.5 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2.5 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.1 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 1.1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.1 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

کارخانه 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

کارخانه 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.55 1.25 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.55 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 هفت الماس

کارخانه 0.45 1 رول هفت الماس
تماس بگیرید
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

کارخانه 0.4 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

کارخانه 0.4 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.4 1.25 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.4 1 رول هفت الماس
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

بنگاه اصفهان 2 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

کارخانه 2 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,750 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 2 هفت الماس

کارخانه 2 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,750 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,050 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

کارخانه 1.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,750 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس

کارخانه 1.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,750 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1.25 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

کارخانه 1.25 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس

کارخانه 1.25 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

بنگاه اصفهان 1 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

کارخانه 1 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 1 هفت الماس

کارخانه 1 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.9 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

کارخانه 0.9 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس

کارخانه 0.9 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.8 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

کارخانه 0.8 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس

کارخانه 0.8 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.7 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,850 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

کارخانه 0.7 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس

کارخانه 0.7 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
39,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.6 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,650 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

کارخانه 0.6 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,350 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس

کارخانه 0.6 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
41,350 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
42,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

بنگاه اصفهان 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
42,550 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

کارخانه 0.5 1.25 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
42,250 تـــومـان
ثابت

ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس

کارخانه 0.5 1 رول هفت الماس
۱۶:۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
42,250 تـــومـان
ثابت

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس که یکی از محصولات مهم کارخانه هفت الماس قزوین است، تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. معمولاً قیمت این مقاطع فولادی در سایت‌های مختلف به‌روزرسانی و  منتشر می‌گردند. ورق‌های این مجموعه با اندازه‌ها و ضخامت‌های متنوع تولید می‌شوند. ورق گالوانیزه هفت الماس در صنایع تولیدی مختلفی کاربرد دارد. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس به جدول بالا مراجعه کنید. برای گرفتن مشاوره تخصصی و رایگان از کارشناسان فروش آهن آپ هم می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس در بازار چقدر است؟

در بازار، قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس متأثر از عوامل گوناگونی است که از جمله آن‌ها می‌توان به ارزش جهانی دلار، قیمت نفت سیاه، طلا و دیگر پارامترهای خارجی اشاره کرد. این محصول، به‌عنوان یکی از مواد ساختمانی اساسی، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین تحت‌تأثیر عواملی داخلی و مستقیم نظیر ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت مواد و فرایند گالوانیزه‌سازی، تقاضا و عرضه در بازار، نرخ تورم و نوسانات در قیمت‌های ارز و آهن‌آلات، و ویژگی‌های ساختاری هم قرار می‌گیرد.

برای اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس، بهتر است با تأمین‌کنندگان معتبر و شرکت‌های بازرگانی مرتبط تماس بگیرید. این شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری را در خصوص مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل، و دیگر جزئیات مرتبط ارائه دهند. همچنین، استفاده از خدمات مشاوره و راهنمایی خرید می‌تواند به شما خرید ورق گالوانیزه هفت الماس به بهترین قیمت کمک کند.

همچنین، می‌توانید از منابع آنلاین و بازارهای مخصوص مواد ساختمانی برای مقایسه قیمت‌ها استفاده کنید تا تصمیم بهتری را در خصوص خرید ورق گالوانیزه هفت الماس بگیرید.

چه فاکتورهایی بر قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس تأثیر دارد؟

قیمت ورق گالوانیزه از شرکت هفت الماس قزوین ، در طول زمان، تحت‌تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی از آن‌ها را شرح داده‌ایم:

  • ضخامت و ابعاد ورق
  • کیفیت مواد و نحوه گالوانیزاسیون
  • تقاضا و عرضه
  • نرخ تورم و نوسانات در قیمت‌های ارز و آهن‌آلات
  • ویژگی‌های ساختاری

یکی از نکات اصلی در تعیین قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین، نوع گل آن است. قیمت بدون گل نسبت به نوع گل‌دار (گل ریز یا گل درشت) آن بیشتر است. همچنین، نوع پوشش لایهٔ محافظ ورق نیز یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت است. این پوشش ممکن است شامل روی، روی آهن، روی آلومینیوم یا آلومینیوم سیلیکون باشد.

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس را چگونه استعلام کنیم؟

خرید این مقطع فولادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که در پروژه‌های ساختمانی یا صنعتی ممکن است انجام دهید. برای انجام این خرید باقیمت مناسب، ابتدا باید نیازهای خود را بادقت مشخص کنید. پس از آن با تأمین‌کنندگان معتبر و باتجربه تماس بگیرید تا جزئیات موردنیاز خود را با آن‌ها مطرح نمایید.

درخواست ارائه قیمت از چندین تأمین‌کننده مختلف، به شما کمک می‌کند تا قیمت‌ها را مقایسه و بهترین گزینه را برای خرید انتخاب کنید. همچنین، مراجعه به نمایندگی‌های محلی تأمین‌کنندگان و بررسی مستقیم نمونه‌های موجود می‌تواند به شما در اطمینان از کیفیت ورق‌ها کمک کند. در نهایت، باید مدارک و قراردادهای لازم را بادقت بررسی و پیش از خرید نهایی تمامی شرایط تجاری و تحویل محصول را مشخص نمایید تا معامله به بهترین شکل انجام شود.

باتوجه‌به اینکه قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین وابسته به قیمت جهانی فولاد است، تمامی محصولات این شرکت چندان تفاوت با قیمت فولاد ندارند. تولید ورق های گالوانیزه هفت الماس ، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاه‌های تخصصی این شرکت، انجام می‌شود. این محصولات به دلیل کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، در بازار داخلی و خارجی موردتوجه قرار می‌گیرند.

این محصول به دلیل کاربردهای فراوانی که دارد، تأثیرگذارترین محصول در کارخانه فولاد هفت الماس محسوب می‌شود. بیشترین فروش کارخانه باسیاست قیمت‌گذاری درست و دقیق این مقطع فولادی مشخص می‌شود. استفاده از خدمات مشاوره و لیست قیمت این محصول، پیش از ثبت سفارش خرید، امکان بهره‌مندی از مزایای متعدد این شرکت بازرگانی را برای شما فراهم می‌سازد.

استعلام لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس امروز از آهن آپ

برای اطلاع از لیست قیمت ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس ، به وب‌سایت آهن آپ مراجعه و در صفحه محصول، جداول کالا را بررسی کنید. برای خرید ورق گالوانیزه هفت الماس در اندازه‌های مختلف، کافی است نوع و میزان ورق موردنیاز خود را از سایت آهن آپ انتخاب و درخواست پیش‌فاکتور کنید. در صورت نیاز به لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس، می‌توانید با کارشناسان آهن آپ با شماره 03138030000 در تماس باشید.

آهن آپ به‌عنوان یکی از معتبرترین و به‌روزترین منابع ارائه‌دهنده قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس است. می‌توانید نرخ روز این مقطع فولادی در سایت آهن آپ کاملاً آنلاین مشاهده نمایید.

برای خرید اینترنتی، می‌توانید فرم ثبت سفارش در سایت را کامل کنید تا کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس بگیرند. همچنین می‌توانید با دفتر شرکت تماس بگیرید و سفارش خود را با کارشناسان فروش مطرح کنید.

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو