جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد ابهر
بارگیری
سایز
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10495 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10493 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10490 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10487 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10481 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10478 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10476 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,600
10473 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۶ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10470 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۴ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,970
10468 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد ابهر مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن