جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد ساده آذر گستر سدید
محل بارگیری
سایز
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12806 کارخانه 38 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12803 کارخانه 36 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12801 کارخانه 34 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12799 کارخانه 32 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12797 کارخانه 30 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12795 کارخانه 28 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12793 کارخانه 26 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12791 کارخانه 24 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12789 کارخانه 22 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12787 کارخانه 20 شاخه 6 و 12 متری ساده A1
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده آذر گستر سدید مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن