جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد ساده کویر کاشان
بارگیری
سایز
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12848 کارخانه 50 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12846 کارخانه 45 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۴ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12844 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12842 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12840 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12838 کارخانه 25 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12836 کارخانه 23 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12833 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12831 کارخانه 40 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
12829 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده کویر کاشان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن