جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد ظفربناب
بارگیری
سایز
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11008 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
11005 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10999 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10993 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10991 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
10985 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10983 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
10979 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10970 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,290
10967 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد ظفربناب مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن