جستجو
بستن
در حال مشاهده نبشی سایز5
محل بارگیری
سایز
نبشی سایز5
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری وزن ضخامت (mm) طول (m) تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12271 کارخانه 32 120 6
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12259 کارخانه 88 10 6
۱۳:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,300
12248 کارخانه 23 120 6
۱۳:۲۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
12241 کارخانه 27 120 6
۱۳:۰۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12239 کارخانه 62 120 12
۱۲:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12236 کارخانه 56 120 12
۱۲:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12234 کارخانه 28 120 6
۱۲:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12232 کارخانه 69 120 12
۱۲:۵۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,585
12230 کارخانه 57.5 120 12
۱۲:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12228 کارخانه 34.5 120 6
۱۲:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,310
مشاهده بیشتر
نبشی سایز5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن