جستجو
بستن
در حال مشاهده نیشابور
محل بارگیری
سایز
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10393 کارخانه 32 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10391 کارخانه 28 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۲۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10389 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10387 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۵:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10376 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10370 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10338 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10333 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10318 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۰۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10302 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A3
۱۴:۰۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
نیشابور مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن