جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق آجدار فابریک
بارگیری
سایز
ورق آجدار فابریک
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت ابعاد حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11480 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11478 بنگاه اصفهان 4 1.25*6 شیت
۱۲:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11475 بنگاه اصفهان 4 1.5*6 شیت
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11473 بنگاه اصفهان 3 2.50*1.25 شیت
۱۲:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11471 بنگاه اصفهان 8 1.5*6 شیت
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 36,800
11469 بنگاه اصفهان 6 1.5*6 شیت
۱۲:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 53,800
11466 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۵۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11463 بنگاه اصفهان 3 2*1 شیت
۱۲:۴۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 41,000
11448 بنگاه اصفهان 120 1.5*6 شیت
۱۲:۴۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11446 بنگاه اصفهان 4 1.25*6 شیت
۱۲:۴۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
ورق آجدار فابریک مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن