جستجو
بستن
در حال مشاهده ورق کرکره رنگی فولاد
بارگیری
سایز
ورق کرکره رنگی فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11629 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11627 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11625 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11623 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11621 بنگاه اصفهان کرکره
۱۴:۰۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11619 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11617 بنگاه تهران کرکره
۱۳:۵۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11615 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11613 بنگاه اصفهان کرکره
۱۳:۵۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11611 بنگاه تهران کرکره
۱۳:۵۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 49,750
مشاهده بیشتر
ورق کرکره رنگی فولاد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن