از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

پروفیل آپادانا ضخامت 2

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • پروفیل آپادانا ضخامت 2
سایز محصول
  • همه سایز ها

پروفیل آپادانا ضخامت 2

آخریـن بروزرسانی
۲۸. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 10*20 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 5.5 10*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 100*100 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 38 100*100
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 34 90*90
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

چهارچوب مکزیکی ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6.6 2 کارخانه 31
تماس بگیرید
ثابت

پروفیل 80*80 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 30 80*80
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 26.37 70*70
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 26 40*100
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

چهارچوب ساده ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6.6 2 کارخانه 480
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 22.5 80*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 22 60*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 19 60*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 18.62 50*50
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 15 60*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 15 30*50
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 15 20*60
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 14.78 40*40
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل508 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 14.78
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 509 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 14.78
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 507 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 14.78
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 13 40*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 11.1 40*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 11.1 30*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 9.2 30*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 25*25 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 9.2 25*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 7.32 10*30
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 7.5 20*20
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

پروفیل 10*25 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

6 2 کارخانه 6.5 10*25
۱۶:۵۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
36,538 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو