از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

پروفیل صدرا ضخامت 2/5

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • پروفیل صدرا ضخامت 2/5
سایز محصول
  • همه سایز ها

پروفیل صدرا ضخامت 2/5

آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 9.3 کارخانه صدرا 25*25
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 7.5 کارخانه صدرا 20*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 5.6 کارخانه صدرا 10*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 9.3 کارخانه صدرا 20*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 13 کارخانه صدرا 20*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 13 کارخانه صدرا 30*40
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 11.2 کارخانه صدرا 40*20
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 11.2 کارخانه صدرا 30*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 7.5 کارخانه صدرا 10*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 17 کارخانه صدرا 40*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 30*50
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 40*40
۱۵:۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 15 کارخانه صدرا 20*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 19 کارخانه صدرا 50*50
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 23 کارخانه صدرا 80*40
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 23 کارخانه صدرا 60*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 19 کارخانه صدرا 40*60
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 17 کارخانه صدرا 60*30
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 50*100 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 29 کارخانه صدرا 50*100
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 30 کارخانه صدرا 90*90
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 30 کارخانه صدرا 80*80
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 27 کارخانه صدرا 70*70
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 42 کارخانه صدرا 120*120
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان

پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

6 2.5 27 کارخانه صدرا 100*40
۱۵:۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,697 تـــومـان
158 تـــومـان
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو