جستجو
بستن
در حال مشاهده پروفیل 2/5
بارگیری
سایز
پروفیل 2/5
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری ضخامت طول وزن ابعاد تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11866 کارخانه اصفهان 2.5 6 18 508
۱۶:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,626
11849 کارخانه اصفهان 2.5 6 18.9 40*40
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11836 کارخانه اصفهان 2.5 6 9.4 30*10
۱۶:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11825 کارخانه اصفهان 2.5 6 18 507
۱۶:۱۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11815 کارخانه اصفهان 2.5 6 21.2 60*30
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11808 کارخانه اصفهان 2.5 6 8.3 10*25
۱۶:۱۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11796 کارخانه اصفهان 2.5 6 471
۱۶:۱۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11792 کارخانه اصفهان 2.5 6 18.9 30*50
۱۶:۰۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 31,626
11786 کارخانه اصفهان 2.5 6 7 20*10
۱۶:۰۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
11778 کارخانه اصفهان 2.5 6 570 90*90
۱۶:۰۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,826
پروفیل 2/5 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن