جستجو
بستن
در حال مشاهده کلاف ساده کویر کاشان
بارگیری
سایز
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13012 کارخانه 16.5 A1 ساده
۱۶:۱۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13010 کارخانه 14 A1 ساده
۱۶:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13008 کارخانه 13 A1 ساده
۱۶:۰۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13006 کارخانه 12.5 A1 ساده
۱۶:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13003 کارخانه 12 A1 ساده
۱۶:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13001 کارخانه 11 A1 ساده
۱۵:۵۷ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12998 کارخانه 10 A1 ساده
۱۵:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
12996 کارخانه 9 A1 ساده
۱۵:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12994 کارخانه 8.5 A1 ساده
۱۵:۵۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12992 کارخانه 8 A1 ساده
۱۵:۴۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
مشاهده بیشتر
کلاف ساده کویر کاشان مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن