جستجو
بستن
در حال مشاهده 14
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10214 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
تیرآهن آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10337 کارخانه 14 40 140
۱۴:۱۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10335 انبار 14 40 110
۱۴:۱۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10377 بنگاه تهران 14 130
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10371 بنگاه تهران 14 155
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,256,000
تیرآهن اهواز انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10273 بنگاه تهران 14 135
۱۳:۳۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10234 کارخانه 14 18 123
۱۳:۱۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10230 کارخانه 14 18 130
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10247 کارخانه 14 29 155
۱۳:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10245 کارخانه 14 36 135
۱۳:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10290 انبار 14 30 130
۱۳:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10280 کارخانه 14 30 130
۱۳:۳۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,930
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9986 کارخانه 14 36
۱۱:۵۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,220
تیرآهن کرمانشاه
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10201 کارخانه 14 42 140
۱۲:۴۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10195 کارخانه 14 40 150
۱۲:۴۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10192 کارخانه 14 48 120
۱۲:۴۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10180 کارخانه 14 44 130
۱۲:۳۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,073,000
تیرآهن کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10261 کارخانه 14 40 135
۱۳:۲۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10207 کارخانه 14 36 135
۱۲:۵۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10165 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,030
10125 انبار اصفهان 14
۱۰:۱۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,990,000
9930 کارخانه 14
۱۷:۱۲ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9898 کارخانه 14
۱۵:۱۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,770
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12075 انبار 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,300
9947 انبار اصفهان 14
۱۷:۴۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,761,000
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11810 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,380
11707 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11060 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12279 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10433 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,200
10431 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11363 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10476 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12409 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12407 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۳۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11291 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,940
11226 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,010
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12688 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11393 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12749 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11927 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11967 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10400 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12780 کارخانه 14 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۵:۴۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12810 کارخانه 14 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۶:۴۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,300
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12579 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12563 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12628 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10951 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10949 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12652 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11998 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,290
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12718 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,000
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12479 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12171 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10333 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10047 انبار تهران 14 12 297
۱۷:۲۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,140
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10089 انبار تهران 14 12 405
۱۸:۱۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,680
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13028 کارخانه 14 A2 شاخ آجدار
۱۶:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13026 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13010 کارخانه 14 A1 ساده
۱۶:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
14 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن