جستجو
بستن
در حال مشاهده 18
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10227 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۰۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
تیرآهن آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10349 کارخانه 18 21 205
۱۴:۱۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10347 انبار 18 21 215
۱۴:۱۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10379 بنگاه تهران 18 18 200
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن اهواز انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10277 بنگاه تهران 18 205
۱۳:۳۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10239 کارخانه 18 12 200
۱۳:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10251 کارخانه 18 24 200
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,440
تیرآهن ناب تبریز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10286 انبار 18 24 190
۱۳:۴۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10284 کارخانه 18 24 190
۱۳:۴۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,395
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9992 کارخانه 18 24
۱۲:۰۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
تیرآهن کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10265 کارخانه 18 27 215
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10215 کارخانه 18 21 218
۱۲:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10171 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
10129 انبار اصفهان 18
۱۰:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,504,000
9936 کارخانه 18
۱۷:۲۱ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9904 کارخانه 18
۱۵:۳۰ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12079 انبار 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,100
9958 انبار اصفهان 18
۱۰:۳۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,321,000
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11845 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11076 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12290 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10439 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,200
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11367 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10481 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12418 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12415 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11295 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11240 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,830
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12693 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11397 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12753 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11931 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11971 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10404 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12784 کارخانه 18 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۱ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12814 کارخانه 18 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۰۱ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12599 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12597 کارخانه 18 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12632 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10967 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10963 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12659 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12008 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,290
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11910 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12722 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12493 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12175 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10370 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10051 انبار تهران 18 12 225
۱۷:۲۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,140
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10093 انبار تهران 18 12 255
۱۸:۱۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,680
18 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن