جستجو
بستن
در حال مشاهده 20
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10244 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۲۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
تیرآهن آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10354 انبار 20 21 265
۱۴:۱۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10351 کارخانه 20 21 250
۱۴:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10382 بنگاه تهران 20 16 250
۱۴:۲۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10242 کارخانه 20 9 305
۱۳:۱۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10254 کارخانه 20 18 250
۱۳:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9996 کارخانه 20 18
۱۲:۰۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10217 کارخانه 20 18 257
۱۲:۵۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,570
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10174 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,935
10131 انبار اصفهان 20
۱۰:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 6,559,000
9939 کارخانه 20
۱۷:۲۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9907 کارخانه 20
۱۵:۳۱ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12083 انبار 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,100
9961 انبار اصفهان 20
۱۰:۴۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 6,330,000
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11853 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,810
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11087 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12302 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
12295 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10441 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11369 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10487 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12422 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12420 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11299 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11248 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,830
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12697 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12695 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11399 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12755 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11933 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11973 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10406 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12787 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12821 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12604 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12601 کارخانه 20 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12634 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10979 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10970 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12663 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,300
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12013 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,290
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11912 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12724 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12497 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12177 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10376 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10053 انبار تهران 20 12 508
۱۷:۲۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10095 انبار تهران 20 12 736
۱۸:۱۵ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 31,650
20 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن