جستجو
بستن
در حال مشاهده 22
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10266 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
تیرآهن آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10363 کارخانه 22 15 295
۱۴:۱۹ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10356 انبار 22 16 300
۱۴:۱۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن انبار فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10384 بنگاه تهران 22 14 305
۱۴:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن فایکو
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10256 کارخانه 22 16 305
۱۳:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9999 کارخانه 22 16
۱۲:۰۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن یزد امروز
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10220 کارخانه 22 18 300
۱۳:۰۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,480
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10176 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,660
10133 انبار اصفهان 22
۱۰:۲۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9910 کارخانه 22
۱۵:۳۳ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12109 انبار 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,800
9965 انبار اصفهان 22
۱۰:۴۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 7,522,000
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11857 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۴ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11092 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,930
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12312 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12306 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10443 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,110
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11371 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,700
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10490 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12426 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12424 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,920
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11301 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,760
11253 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 21,830
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12701 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12699 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,620
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11401 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12757 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11935 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۱ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11975 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,290
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10408 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12789 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12833 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12609 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,935
12607 کارخانه 22 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12636 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,075
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10985 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10983 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,370
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12665 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12019 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,290
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11914 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۵۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12726 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12502 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,930
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12179 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10387 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,880
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10055 انبار تهران 22 12 606
۱۷:۲۵ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10097 انبار تهران 22 12 257
۱۸:۱۶ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,710
22 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن