جستجو
بستن
در حال مشاهده 30
بارگیری
سایز
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10008 کارخانه 30 10
۱۲:۰۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10139 انبار اصفهان 30
۱۰:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9921 کارخانه 30
۱۵:۴۴ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,770
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9975 انبار اصفهان 30 10 506
۱۰:۴۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 12,568,000
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12366 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10414 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12797 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12825 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۴ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12515 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10063 انبار تهران 30 12 999
۱۷:۲۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10105 انبار تهران 30 12 245
۱۸:۱۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,710
30 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن